Sõna on
olemise viis.


Vt
"Meie jäljed jäävad",
Eesti ajakirjanike elulood I.

HEA LUGEJA!

Tänan, et tunned minu loomingu vastu huvi. Olen kirjutanud kogupereraamatuid, publitsistikat, jutustusi, elulugusid. Olen töötanud ajakirjaniku, kommunikatsioonijuhi, koolitaja ja toimetajana. Sellel kodulehel tutvud ka mu tütre Reet Helisabethiga – kunstnikuga, kes on joonistanud kogupereraamatute pildid ja on ametilt sisearhitekt.

DEAR READER!

Thank you for your interest in my creative works. I have written books for the entire family, publications on current public affairs, short stories and biographies. I have worked as a journalist, communications manager, trainer and editor. This homepage introduces you also to my daughter Reet Helisabeth – an artist who has made the illustrations for the family books and works as an interior designer.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Выражаю благодарность за проявление интереса к моему творчеству. Мной написаны книги для всей семьи, публицистика, рассказы, биографии. Я работала журналистом, руководителем коммуникации, преподавателем курсов и редактором. На этой домашней странице можете познакомиться и с моей дочерью Реэт Хелизабет – художником, рисунки которого можно увидеть в книгах для всей семьи и который по своей профессии является дизайнером интерьера.